01 Oct. 2017 07:54

Концепція щодо стимулювання покупця отримуваи фіскальний чек (кешбеки)

Концепція

щодо стимулювання покупця отримуваи фіскальний чек

 

Проблематика: існуюча система готівкових розрахунків у роздрібних продажах з використання реєстраторів розрахункових операцій не працює належним чином - має високу вартість як встановлення так і подальшого обслуговування; учасники операції, як продавець, так і покупець не зацікавлені в фіскалізації самої операції; використання РРО мають корупційні можливості внаслідок значних штрафних санкцій при їх використанні тощо.

 

Мета: розробка інноваційного рішення у сфері готівкових розрахунків у роздрібних продажах (лише для тих, хто вже фіскалізує операції), що забезпечить простоту та здешевлення даного виду операцій, а також, комплексу заходів, спрямованих на впровадження матеріального заохочення покупця в отриманні чеку та здійснення контролю за його фіскалізацією, впровадження відповідних заходів контролю з розробкою законодавчого та нормативного забезпечення реалізації такого рішення. Механізм матеріального заохочення покупця має бути простим, надійним та забезпечувати максимальний відсоток отримання премій.

 

Головні завдання концепції:

-          - Розробити дієвий механізм ідентифікації покупця та перелік документів для подачі скарги, щоб уникнути зловживань при оформленні скарг

-         - Забезпечити безперебійне функціонування електронного реєстру на сервері фіскальних чеків для забезпечення можливості перевірки чеків у будь який час

-          - Розробка комплексу дії з боку співробітників ДФС, який забезпечить максимальний відсоток премій для покупців та мінімізує корупційні ризики

 

Загальна характеристика концепції:

При здійснення готівкових розрахунків у роздрібних продажах має місце три ключові контрольні моменти, в яких необхідно забезпечити належний механізм контролю, або з боку відповідних органів, або з боку покупця, зокрема:

 1. Невидача чеку покупцю, або видача товарного (нефіскального) чеку, при наявності законодавчої норми, що зобов’язує продавця видавати фіскальний чек.
 2. Видача сфальсифікованого чеку, який не несе жодних правових зобов’язань у продавця.
 3. Не реєстрація чеку на сервері фіскальних чеків, тобто відсутність його фіскалізації.

Для вирішення зазначених проблем пропонується використати наступні програмні продукти:

 

програмний комплекс продавця, який забезпечує:

-          - надійну авторизацію продавця та працівника, що здійснює готівкову операцію;

-          - за допомогою закритого ключа згенерувати код чеку, який у роздрукованому вигляді представлений у вигляді QR-коду;

-          - відправити на друк на будь-який друкувальний пристрій, або відправити його на програмний комплекс покупця;

-          - відправити даний чек на сервер фіскальних чеків з отриманням підтвердження про його реєстрацію;

-          - реалізувати отримання повідомлень від фіскальних служб щодо готівкових операцій.

 

програмний комплекс покупця (або спеціалізований сайт з простим інтерфейсом  для покупця), який забезпечує:

-          - авторизацію покупця через введення індивідуального податкового номеру, прізвища, ім’я по-батькові та номеру телефону

-          - як додаткова опція - можливість сканування QR-коду фіскального чеку або перевірку чеку за номером;

-          - забезпечує можливість отримання в електронному вигляді електронного чеку від продавця (до обговорення);

-          - розшифрування наступної інформації з отриманого чеку для перевірки його справжності: назва продавця, дата, час та сума здійсненої операції;

-          - відправлення скарги на продавця, у випадку невидачі чеку, або видачу недійсного чеку;

-          - реалізація перевірки реєстрації даного чеку на сервері фіскальних чеків та подання скарги у випадку його не реєстрації.

Характеристика етапів операцій:

 1. Якщо продавець відмовляється видати чек покупцю, то до нього має бути застосована штрафна санкція у значному розмірі.
 2. Видача чеку покупцю
 3. Покупець має можливість перевірити код чеку, за допомогою програми на смартфоні зісканувавши QR-код або за допомогою спеціалізованго сайту та отримати наступну інформацію, що зашифрована у чеку:

        код ЄДРПОУ (назва) підприємства, що здійснило операцію;

        дата і час здійснення операції;

        сума операції.

 1. Якщо дана інформація є викривленою, то покупець має оперативну можливість відправити відповідну скаргу до фіскального органу, який здійснить перевірку правильності оформлення операції у безготівкових розрахунках (алгоритм дій податкових органів – додаток 1).
 2. На реєстрацію чека у продавця є 72 години (3 дня) по закінченню яких він має зареєструвати чек на сервері фіскальних чеків.
 3. Якщо чек не зареєстрований, то покупець відправляє за допомогою цієї програми скаргу за нереєстрацію чеку.
 4. Продавець, який не зареєстрував чек,отримує запрошення на проведення камеральної (або іншої за назвою) перевірки та пропозицію сплатити штраф)
 5. Якщо в ході камеральної (або іншої за назвою)  перевірки підтверджено факт порушення порядку проведення розрахункових операцій, то після сплати штрафупродавцем, покупець отримує повернення коштів у сумі здійсненної покупки.
 6. Якщо в ході камеральної (або іншої за назвою)  перевірки продавець не підтверджує порушення - до нього у місячний термін спрямовується фактична перевірка дотримання всіх вимог законодавства про застосування РРО, касової дисципліни.

Реалізація концепції потребує внесення змін до наступних нормативно правових актів:

-         - Закон про РРО

-          - Податковий кодекс

-          - Бюджетний кодекс

 

 

Додаток 1

Алгоритм дій податкових органів у випадках отримання скарг покупців

 

 

 

Етап1

 

Порядок дій:

 

• Скарга покупця отримується податковим органом та розглядається за суттю (підрозділ з адміністрування)

  дзвінок/повідомлення платнику податків з пропозицією визнати порушення

  у разі погодження: акт камеральної перевірки та ППР, сплата штрафу

  у разі відмови: перехід до етапу 2 

 

Етап2

 

Порядок дій:

 

 • Скарга покупця є підставою для заходів з податкового контролю (підрозділ фактичних перевірок)                                                              проведення контрольних розрахункових операцій щодо дотримання порядку проведення готівкових розрахунків та застосування РРО
 •  організація та проведення фактичної перевірки платника податку
 •  акт фактичної перевірки та ППР, сплата штрафу
 •  аналіз ризиків у діяльності платника податку на предмет застосування етапу 3

Етап 3

  

Порядок дій:

 • Скарга покупця та результати аналізу ризиків несплати податків є підставою для поглиблених заходів з податкового контролю (підрозділ документальних перевірок)
 •  високий ризик дотримання - включення платника податків до плану-графіка проведення планових документальних перевірок
 •  критичний ризик дотримання - проведення позапланової документальної перевірки платника податків
 • акт документальної перевірки та ППР, сплата податків та штрафів

 

 

 

 

*результати кожного етапу доводяться до відома покупця, що відправив відповідну скаргу до фіскального органу. Покупець отримує премію у розмірі: 100% від вартості покупки - у разі погодження на етапі 1, 20% від суми узгодженої та сплаченої за актом перевірки (але не більш ніж 300% від вартості покупки)  - у разі погодження на етапі 2, 20% від суми узгодженої та сплаченої за актом перевірки (але не більш ніж 300% від вартості покупки) - у разі погодження на етапі 3.