Про Інститут

for home

Громадську організацію «Інститут соціально-економічної трансформації» було створено з метою сприяння розбудові суспільства з відкритим доступом та досягненню сталого економічного розвитку країни.

Місією ІСЕТ є:

  • Розробка та адвокатування імплементації ключових економічних та соціальних реформ у країні
  • Сприяння створенню нового суспільного договору та його адвокація
  • Подолання системної соціально-економічної та гуманітарної кризи та досягнення сталого розвитку країни
  • Підвищення впливу громадськості на фіскальні та економічні процеси в країні, покращання доступу громадськості до інформації

Ми працюємо заради того, щоб Україна майбутнього постала як:

1) суспільство сталого розвитку, де задоволення людських потреб враховує можливості природи до підтримання біорізноманіття, ресурсного забезпечення людства та регенерації відходів, яке функціонує на засадах культурного розвитку та інклюзивного економічного розвитку;

2) відкрите суспільство, яке забезпечує можливості для формування та реалізації людини на основі толерантності, поваги до іншого та загальнолюдських цінностей, при збережені суспільної єдності;

3) суспільство з інклюзивною освітою, у якому створені можливості для освіти впродовж життя і відкриті умови для докладання здобутих знань і реалізації творчих зусиль.

4) держава із публічною архітектурою, яка забезпечує поєднання прагнень і можливостей окремого громадянина, громади, народу України визначати склад і форми реалізації публічної політики, при використанні потенціалу публічних органів як інструментів сприяння цілям і завданням такої політики з дотриманням безпеки та територіальної цілісності держави.