17 квіт. 2020 18:34

Результати обрахунку реальних доходів ФОП та обсягів мінімізації податків – платників єдиного податку 1,2,3 груп

Методологія та результати обрахунку реальних доходів ФОП та обсягів мінімізації податків – платників єдиного податку 1,2,3 груп

 

Відповідно до закону Гібрата, результатом зростання з елементами випадковості для сукупності нормально розподілених суб’єктів має бути лог-нормальний розподіл результатів. Отже, ФОП, як і інші суб’єкти підприємницької діяльності у ринковій економіці, за розмірами річної виручки мають розподілятися лог-нормально. Наближенням до цього розподілу у його середній частині є розподіл Парето, який ми успішно використовували у минулій роботі, користуючись тим, що його можна оцінити за допомогою простої економетрично техніки – регресійного аналізу. Але таке наближення виявилося непридатним для даних 2018 р., оскільки обсяги порушень значно зросли, і, принаймні для другої групи ССО, стали візуально співставними з основним трендом; відтак, його важко коректно оцінити. Тому довелося застосувати точнішу, але складнішу модель.

Вона передбачає, що справжній розподіл є логнормальним, але існування штучного порогу призводить до того, що ті, хто перевищують цей поріг («порушники») повідомляють допорогові доходи, які розподілені у зворотний бік, як ми вважаємо, за Вейбуллом. Останнє припущення найкраще узгоджується з емпіричними даними (див. далі приклад для 2 гр.).

Розрахунок проводився у середовищі Python за наступним методом. Кожна точка (x, n) представляє собою кількість ФОПn(x), які звітували про річний дохід від х-1 до х тис. грн. Їі можна представити як n(x)=n0(x)+nр(х) де n0(х) – це кількість ФОП чий оборот дійсно лежить у цьому інтервалі, а nр(х) – кількість порушників, які вказали у звіті дохід, що лежить у тому самому інтервалі, хоча реально мають обороти, що перевищують поріг Т. Ми вважаємо основним логнормальний розподіл n0(х) від х=2 до порогу х= Т (х=1 відповідає «сплячим» ФОП, які повідомили здебільшого про нульові доходи), на нього накладаються nр(х), які розподілені від порогу у зворотний бік за Вейбуллом. 

Детальний опис методології, розрахунки та висновки за посиланням: Розрахунок обсягів мінімізації податків ФОП 1,2,3 груп.pdf