05 бер. 2015 21:19

Участь у розробці та адвокація законопроекту №1861


Прийнято вцілому за участі у розробці та адвокації ISET: 
Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо трансфертного ціноутворення)», зареєстрований 27.01.2015р. за № 1861. Законопроект розроблено з метою удосконалення існуючої системи
державного регулювання трансфертного ціноутворення, усунення суперечностей та конкретизації норм, які негативно впливають на забезпечення реалізації податкової політики з урахуванням міжнародного досвіду та оптимального поєднання фіскальної та регулюючої функції оподаткування, зокрема:
- вдосконалення визначення «пов’язані особи», зокрема в частині порядку підрахунку суми часток корпоративних прав за рахунок збільшення частки володіння особи в наступній юридичній особі в ланцюгу до 50%, оскільки частка володіння корпоративними правами в розмірі 20% в кожній наступній юридичній особі не передбачає фактичної можливості платника податків впливати на рішення осіб у ланцюгу;
- збільшення порогових показників для визнання операції контрольованою та виключення доходів пов’язаних осіб при розрахунку загального обсягу доходу платника податків;
- зменшення штрафу за недекларування операцій та встановлення максимального рівня за відповідний звітний період.