20 бер. 2024 08:10

Визначення тіньової частки у підакцизних товарах та її динаміки (2023-2024)

Акцизні податки у країнах встановлюються з подвійною метою: з одного боку, штучно зменшити споживання певних типів товарів, за рахунок еластичності попиту, з іншого – наповнювати бюджет у спосіб, менш шкідливий ніж більшість інших податків. Однак, для відчутного впливу на попит такі податки мають бути доволі обтяжливими, що створює сильний стимул для ухилення від них, який перевищує звичайні стимули для ухилення від непрямих податків, тим більше, що акциз накладається на ПДВ. Відповідно, акцизні податки потребують спеціальних заходів адміністрування, покликаних зменшити ухилення. 

Фахівцями Економічної експертної платформи було проведено розрахунки тіні у підакцизних галузях за 2020-2022 роки та перший квартал 2023 року. Відповідно до висновків дослідження - тіньова частка у динаміці по роках у нафтогазовій галузі мала тенденцію до зниження, з 30% у 2020 році до 13% у 2023 році; у тютюновій галузі – спостерігаємо зростання тіні, з 6% у 2020 році, до 19% за підсумками 2023 року; у алкогольній продукції – тіньова частка останніми роками демонструвала низхідний тренд, однак у 2022 році - збільшилася до 37% (з 34% у 2021 році) більшою мірою за рахунок фактору війни, а у 2023 році зросла до пікових 38%.

Розрахунки тіньової частки та динаміки за 2020-2023 - за посиланням: Ocinka-tini-pidakcizka-2023-final5.pdf

 

Розрахунки тіньової частки за I квартал 2024 року: Pidakcizni-tovari-tin-1-kv-2024-final.pdf

Розрахунки тіньової частки за IІ квартал 2024 року: Pidakcizni-tovari-tin-2-kv-2024.pdf