26 груд. 2015 10:07

ЗАЯВА експертів групи Податкова реформа Реанімаційного пакету реформ щодо Державного бюджету на 2016 рік та змін до Податкового кодексу

ЗАЯВА
експертів групи Податкова реформа Реанімаційного пакету реформ

щодо Державного бюджету на 2016 рік та змін до Податкового кодексу

Експерти Реанімаційного пакету реформ оцінили вплив Державного бюджету 2016 року на економіку України та зміни до Податкового кодексу.

Експерти позитивно оцінюють зусилля Уряду, щодо зниження частки ВВП що перерозподіляється через публічні фінанси з 49% до 43%. Ці кроки є правильними і разом з досягнутою макроекономічною стабільністю, створюють необхідні передумови для економічного зростання. Вважаємо, що даний підхід має бути дотриманий і у наступному році з метою досягти оптимального рівня перерозподілу в розмірі 35-37%. Основним напрямами скорочення має бути зменшення нецільового використання коштів, зменшення корупції при проведені державних закупівель, проведення реформи державної служби, забезпечення прозорості у використанні бюджетних коштів, підвищення ефективності використання бюджетних коштів в освіті, охороні здоров’я, соціальному забезпечені тощо. Для реалізації цих напрямів в 2015 році за участі експертів Реанімаційного пакету реформ було розроблено необхідно законодавче забезпечення, основними з яких є:

- Законопроект 0949 «Про відкритість використання публічних коштів», яким запускається створення і функціонування Офіційного порталу публічних фінансів України;

- Законопроект 3629 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», яким підвищується якість бюджетного процесу;

Законопроект 3628 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким наділяється необхідними повноваженнями Міністерство фінансів України для проведення верифікації одержувачів пенсій, соціальних виплат та іншої державної допомоги;

Законопроект 3559 «Про публічні закупівлі», що забезпечить прозорість публічних закупівель і суттєво зменшує корупцію в цій сфері.

Вважаємо, що підготовлений пакет законодавства формує необхідні задачі, що спрямовані на впровадження структурних змін, необхідних для підвищення ефективності державних видатків, скорочення корупції та шахрайства, підвищення якості бюджетного процесу та використання додаткових джерел доходів, які наразі штучно виведені поза межі законодавчого поля. Такий підхід відповідає вимогам до реформування сфери публічних фінансів в Україні, яка потребує як скорочення частки публічних фінансів у ВВП, так і підвищення ефективності їх використання.

Отже, прийняті зазначені законопроекти, а також прийнятий бюджет на 2016 рік з позиції стратегії структурних реформ експертами РПР оцінюються позитивно, є таким що відповідають стратегії бюджетній реформі, забезпечують зменшення частки перерозподілу публічних фінансів у ВВП і передбачають оптимізацію бюджетних видатків. Разом з тим, вважаємо за необхідним наголосити на неприйнятній практиці систематичного порушення положень Конституції, Бюджетного і Податкового кодексів, що полягають у недотриманні термінів подання та прийняття відповідних законів.

 

Щодо Податкового кодексу - експерти Реанімаційного пакету реформ, проаналізувавши зміст законопроекту № 3688 щодо змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів України дійшли  наступних висновків:

Законопроектом 3688 було враховано ряд позитивних концептуальних змін, участь в розробці яких брали експерти РПР, а саме:

-         Суттєво знижено фіскальне навантаження на заробітну плату, що є вагомим економічним аргументом для детінізації заробітних плат.

Ставку ЄСВ у 2016 році знижено до 22%, скасовано відрахування робітника, ставка ПДФО на 2016 рік встановлена в розмірі 18%

-          Скасовано підстави для таких корупційних можливостей податківців, як анулювання реєстрації платника ПДВ за відсутності за його місцезнаходженням, або неподання до державного реєстратора відомостей щодо підтвердження статусу юридичної особи (ст. 184.1).

-          Удосконалено норми щодо порядку адміністрування податку на додану вартість, зокрема, щодо захисту податкового кредиту, унеможливлення його зняття на формальних підставах тощо (ст. 201)

-          Зменшено корупційні можливості при застосуванні ТЦУ (норми щодо зменшення порогу для контрольованих операцій та збільшення штрафних санкцій відсутні)

-          Здійснено помірковане реформування спрощеної системи, спрямоване на зменшення зловживань (зменшення верхньої границі обсягів річних надходжень для третьої групи до 5 млн на рік) (ст. 291.4)

-          Забезпечено публікацію всієї необхідної інформації відносно сум відшкодованого ПДВ та заборгованості по відшкодуванню, з відкритим реєстром та чітким визначенням послідовності відшкодування. (ст.200).

 

                 Щодо відшкодування ПДВ:

Експертами РПР було розроблено та реалізовано у проекті №3688 механізм відшкодування ПДВ, який передбачав відкритий реєстр, згідно якого відшкодування здійснювалось у хронологічному порядку, без можливості ручного втручання. В процесі розгляду проекту на засіданні ВР було зроблено правку до тексту та створено два реєстри для відшкодування ПДВ, для тих, хто отримує «автоматично» та для всіх інших. Вважаємо, що ця норма є дискримінаційна і спрямована на збережені корупції при відшкодуванні, продовжить нищити український експорт малого і середнього бізнесу, роблячи українські товари неконкурентоспроможними на світових ринках. Закликаємо народних депутатів та Президента України посприяти проведенню слідства з метою з‘ясування обставин її виникнення та прийняття, а також виявлення авторів цієї норми. Розуміючи, що часу на повернення проекту до Парламенту не має, звертаємось до Президента України з проханням внести проект змін до Податкового кодексу як невідкладний на початку січня для усунення цієї норми та закликаємо народних депутатів прийняти відповідні зміни до 01 лютого 2016 року та повернути єдиний реєстр для відшкодування ПДВ.

 

В той же час проектом не реалізовано наступні пропозиції експертів:

-          Забезпечення функціонування повноцінного електронного кабінету платників податків з 2016 року.

-  Ліквідація податкової міліції і формування служби фінансових розслідувань з повною її демілітаризацією та виключно зі слідчими функціями.

-          Позбавлення районних відділів ДФС контрольних функцій і їх перетворення на сервісну службу.

-          Перехід до оподаткування розподіленого прибутку.

 

Експерти Реанімаційного пакету реформ вітають народних депутатів з першими позитивними кроками у податковій реформі, але закликають терміново скасувати норму щодо двох реєстрів відшкодування ПДВ. Вважаємо, що невраховані  пропозиції маєть бути реалізовані у змінах до Податкового кодексу та прийняті до 1 червня 2016 року.