09 черв. 2017 08:12

Результати вибіркового аналізу дотримання вимог ПКУ стосовно черговості і повноти відшкодування ПДВ у 2016 році

Експерти проаналізували  відшкодування ПДВ 114 платникам податку, у тому числі 100 підприємствам із списку МФУ, який представлено в їх презентації.

Джерело вихідних даних для аналізу- публічна інформація, станом на 13.04.2017 року,  розміщена на сайті Державної фіскальної служби за адресою:

https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx?redirect=vat_claim

Вважаємо, що наведені у додатках цифри говорять свідчать про масштабні і системні порушення  керівництвом ДФС вимог законодавства, яке встановлює порядок відшкодування ПДВ, а також про не доцільність процедури надання ДФС висновків, яка дає не скільки результат, скільки є  підставою для корупційних дій посадових осіб ДФС.

Додатки: