30 лист. 2021 18:18

Міжнародний досвід застосування продукції меншої шкоди та особливостей акцизної політики у тютюновій галузі

Сучасний ринок тютюнових виробів перебуває у фазі активної трансформації. Значний вплив на тютюнову галузь та урядові політики справляє стратегія зменшення шкоди від тютюну (Tobacco harm reduction), збільшення популярності альтернативної продукції для споживання нікотину (продукція меншої шкоди) – систем нагріву тютюну та електронних сигарет. На сьогодні на законодавчому рівні дозволено до споживання різноманітні системи електричного нагрівання тютюнових виробів у 79 країнах із сукупним населенням 3,2 млрд осіб. Процес регулювання тютюнової галузі відрізняється великим різноманіттям, але за відсутності будь-якого глобального єдиного підходу до регулювання обороту цього виду продукції.

Таким чином, перед акцизною політикою України постає вкрай складне завдання – забезпечити оптимальний баланс між пріоритетами охорони здоров’я та досягненням цілей наповнення бюджету, гармонійного наближеннядо розміру ставок акцизного податку, на рівні мінімально встановлених в ЄС, як це передбачає Угода про асоціацію, нівелювання наслідків диспропорцій щодо ставок акцизу на тютюнову продукцію в Україні та країнах – сусідах.

У цій аналітичній роботі акцентується увага на особливостях (практиках) переходу окремих країн світу на продукцію меншої шкоди, досліджується ситуація з поточною національною акцизною політикою у тютюновій галузі, робиться порівняння акцизів на тютюнові вироби в Україні, країнах – сусідах та окремих країнах світу, а також надаються рекомендацій з вдосконалення політики у сфері оподаткування сигарет, зокрема з метою зростання ефективності протидії їх незаконному виробництву та продажу.

Аналітична робота - Analitika-akcizi-2021-final.pdf