06 Март. 2019 07:25

Оцінка стану загроз у економічному секторі та причин їх виникнення

 

Військова агресія РФ, яка відбулась у 2014 році, призвела до прямих економічних втрат, зокрема анексії Криму, окупації українських територій, втрати контролю над крупними об’єктами промисловості, руйнації об’єктів інфраструктури, збільшення бюджетних видатків на оборону та соціальну підтримку біженців. Також наслідками агресії стали непрямі економічні втрати, що у поєднанні із високим рівнем корупції та несприятливим бізнес-кліматом, призвели до «втечі» капіталів, значної девальвації національної валюти, катастрофічно низького рівня інвестицій, тощо.

За період з 2016 по 2019 роки Україні вдалося відновити макроекономічну стабільність, стимулювати зростання ВВП, збільшити реальні доходи населення, зменшити рівень тіньової економіки, запустити реформи у більшості сфер, в тому числі і економічній, проте перед Україною продовжують стояти внутрішні та зовнішні виклики, що загрожують національним економічним інтересам.

Все це обумовило необхідність сформувати комплексний підхід у ідентифікації загроз для національних економічних інтересів із розробкою заходів, які б дозволили нейтралізувати їх негативні наслідки та зменшити ймовірність їх виникнення у майбутньому.

Експертами аналітичних центрів ІСЕТ, УІМ, CASE у співпраці із Фондом підтримки економічної безпеки України було досліджено загрози у економічному секторі за наступними складовим та надано рекомендації щодо їх мінімізації::

-       Інституціональна безпекова компонента

-       Фінансова безпекова компонента

-       Макроекономічна безпека

-       Соціально-демографічна компонента

-       Енергетична безпекова компонента

-       Зовнішньоекономічна безпекова компонента

-       Інфраструктурна безпекова компонента

  

Дослідження за посиланням:

Оцінка стану загроз у економічному секторі та причин їх виникнення